Humboldt forum en Huis Doorn

Humboldt Forum en Huis Doorn

Museum Huis Doorn start samenwerking Humboldt Forum Berlijn

Museum Huis Doorn start binnenkort een samenwerking met Stichting het Humboldt Forum in Berlijn. De samenwerking is drieledig en zal bestaan uit onderzoek, een presentatie in Berlijn en eventueel een publicatie.

Aanleiding voor de samenwerking is het onderzoek van Museum Huis Doorn en de Universiteit Utrecht naar de koloniale collectie van ex-keizer Wilhelm II van Duitsland.

Onderzoek keizerlijke appartementen
Het is de wens van Stichting het Humboldt Forum om onderzoek te doen naar de inrichting van de keizerlijke appartementen in het voormalige Stadtschloss in Berlijn. Museum Huis Doorn zal bijdragen aan dit onderzoek door middel van een inventarisatie en een bronnenonderzoek naar objecten uit eigen collectie die hiervandaan afkomstig zijn.

Historisch onderzoek koloniaal wereldbeeld
Vervolgens zal door Stichting het Humboldt Forum nader onderzoek gedaan worden naar wat het gebruik en de standplaats van deze objecten vertelt over het koloniale wereldbeeld in de tijd dat keizer Wilhelm II aan de macht was in Duitsland.

Dat Museum Huis Doorn als Nederlands instituut bijdraagt aan het onderzoek naar het Duits kolonialisme mag bijzonder heten. De samenwerking benadrukt naast de internationale betekenis van de museale collectie ook de relevantie van historisch onderzoek waarbij opgedane kennis en verhalen een bijdrage leveren aan actuele hedendaagse discussies.

Humboldt Forum
Het Humboldt Forum is een museum en cultureel centrum in Berlijn waarin het Etnologisch museum en het museum voor Aziatische kunst gevestigd zijn en waar een tentoonstellingen over de stadsgeschiedenis en de locatie te zien zijn.
Het Humboldt Forum is gevestigd in een (gedeeltelijke) reconstructie van het Stadtschloss dat in 1950 afgebroken werd.

Museum Huis Doorn
Museum Huis Doorn is het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en Plaats van Herinnering Eerste Wereldoorlog.

Bomen dwarslaan blijven staan!

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug laten weten dat zij de voorgenomen bomenkap in het kader van het herstelplan van Park Huis Doorn heroverwegen.