organisatie

Museum Huis Doorn is een rijksmuseum. De bedrijfsvoering is in handen van de Stichting tot beheer van Huis Doorn. Tevens is er een Stichting Vrienden van Huis Doorn die tot doel heeft het museum zowel financieel als in natura te steunen.

Stichting Beheer

De kerntaak van de Stichting tot Beheer van Huis Doorn is het als rentmeester behouden, beheren en presenteren van de rijkscollectie.

Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden verleent zowel financieel als met activiteiten steun aan museum Huis Doorn.

Voorwaarden

Voorwaarden die van toepassing zijn bij het bezoek aan het museum en/of het raadplegen van onze website.

MUSEUM Huis DOORN MAKES WORLD HISTORY PERSONAL