Luchtvaart in de roaring twenties

The Golden Age of Aviation

Tijdens het interbellum (de periode tussen de twee Wereldoorlogen) vinden ook belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart plaats. Wil je daar maar over weten, bekijk de video's hierover. 

The Golden age of Aviation

In het kader van "The Golden Age of Aviation" wordt een korte inleiding gegeven rond de onderwerpen: Passagiers & Vracht, de Barnstormers, Zeppelin, Luchtraces, en Luchthavens.

Barnstormers

Barnstormers waren jonge piloten die, met nauwelijks enige voortgezette schoolopleiding, van het slagveld naar huis terugkeerden. Ze waren erg goed in: Vliegen. Die vakbekwaamheid  bracht hen op het idee om de wereld, het grote publiek, kennis te laten maken met het vliegtuig. Hun methode om dat te bereiken was: luchtdopen en spectaculair vliegen. 

Zeppelin

De ”Roaring Twenties” waren een periode van succes voor de ontwikkeling en het gebruik van ”starre luchtschepen”, de Zeppelin is daar een voorbeeld van. Star omdat zonder de aanwezigheid van hefgas hun vorm behouden bleef. We gaan in deze vodcast  de rol van starre luchtschepen in het interbellum nader belichten.

Luchtrace

Na de Eerste Wereldoorlog trokken vliegtuigen steeds meer de belangstelling van het grote publiek. Het ”Luchtrace” fenomeen stak de kop op. Er waren in die begintijd van de burgerluchtvaart verschillende soorten luchtraces. Zo waren er trofeeën te winnen. De Schneider-Trophy, de Pulitzer-Trophy en de Thompson-Trophy zijn daar voorbeelden van. Dan waren daar de cross-country luchtraces en luchtraces die werden georganiseerd naar verre bestemmingen.

Passagier- en vrachtvervoer

Na de Eerste Wereldoorlog werd de inzet van het vliegtuig voor passagier- en vracht-vervoer gezien als een aantrekkelijke markt. Er werden bedrijven opgericht die zich gingen bezighouden met de ontwikkeling van dit soort diensten. Ook een initiatief zoals de ”Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam de ELTA” die in 6 weken maar liefst 500.000 bezoekers trok, droeg bij aan de publieke bewustwording.

Luchthavens

De eerste luchthavens leken veel op het ”aerodrome” voor jachtvliegtuigen in de Eerste Wereldoorlog. Deze velden hadden dikwijls geen permanent karakter voor het afhandelen vliegtuigen. Het waren racebanen, golfbanen, polovelden of kermisterreinen. In deze vodcast gaan we in op de ontwikkeling van luchthavens in de "Roaring Twenties".

MUSEUM HUIS DOORN Maakt wereldgeschiedenis persoonlijk

Tickets

Plan je bezoek

Bezoek ons online