Park Huis Doorn

Direct actie na onderzoek boomveiligheid Park Huis Doorn

Tijdelijke afsluiting van wandelpaden in het park.

In het Park van Huis Doorn is onderzoek gedaan naar boomveiligheid, omdat de gezondheid van meerdere bomen achteruit is gegaan. Hieruit bleek dat meerdere bomen een veiligheidsrisico vormen. 

In het Park van Huis Doorn is onderzoek gedaan naar boomveiligheid, omdat de gezondheid van meerdere bomen achteruit is gegaan. Hieruit bleek dat meerdere bomen een veiligheidsrisico vormen. Vanaf zaterdag 25 november worden daarom delen van het park tijdelijk afgezet en op korte termijn zal er worden gesnoeid. Ook het kappen van meerdere bomen is noodzakelijk vanwege de veiligheidsrisico’s.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de afgelopen maanden, in afstemming met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, door een externe partij onderzoek laten doen naar de kwaliteit en veiligheid van de bomen in het Park Huis Doorn. Dit moet vanwege de wettelijke zorgplicht ten aanzien van boomveiligheid. Uit dit onderzoek bleek dat meerdere bomen een veiligheidsrisico vormen.

Veiligheidsmaatregelen
Om de veiligheid van bezoekers van het park te kunnen waarborgen is het RVB genoodzaakt delen van het park tijdelijk met hekken af te sluiten. Ook worden bij de ingangen van het park waarschuwingsborden geplaatst. Naast deze veiligheidsmaatregelen moeten de veiligheidsrisico’s met werkzaamheden worden opgelost. In overleg met de gemeente zal het RVB hiervoor de nodige vergunningen op korte termijn aanvragen.

Noodzakelijke werkzaamheden
Bij 737 bomen is vastgesteld dat maatregelen nodig zijn. Dit varieert van snoeien, verstevigen, dood hout verwijderen en het uitdunnen van kronen, tot kappen. In totaal is bij 38 bomen het veiligheidsrisico zodanig dat deze gekapt moeten worden. Voor de andere bomen onderzoekt het RVB welke acties per geval nodig zijn. Deze werkzaamheden kunnen worden verricht wanneer hier de noodzakelijke vergunningen voor zijn verleend door de gemeente. Afhankelijk van de vergunningverlening, verwacht het RVB in het eerste kwartaal van 2024 met de vergunningsplichtige werkzaamheden te kunnen starten.

Acuut gevaar
Bij drie bomen is sprake van een acuut gevaar en daarom is hier snelle actie nodig. Op korte termijn zal het RVB de kroon van deze bomen laten uitdunnen en dood hout laten verwijderen. Hoewel hiervoor is geen vergunning vereist, stemt het RVB deze werkzaamheden af met de gemeente.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Dankzij de toegewijde inzet van meer dan 180 vrijwilligers, kan Museum Huis Doorn bestaan. De grote groep staat dagelijks klaar om bezoekers een warm welkom te bieden, zij zijn samen het visitekaartje van het museum en het park.

Regelmatig zijn er vacatures voor nieuwe vrijwilligers in diverse taakgroepen. Zo zijn wij regelmatig op zoek naar vrijwilligers om bezoekers een warm welkom te bieden bij de kassa, rondleiders die het verhaal van Huis Doorn kunnen vertellen, mensen met groene vingers om de mooie tuin te onderhouden en nog veel meer.

Inrichting nieuw tentoonstellingsgebouw Museum Huis Doorn stap dichterbij

Mooi nieuws voor Museum Huis Doorn! De VriendenLoterij verraste het museum in Doorn met een cheque van 350.000 euro. Hiermee is de realisatie van tentoonstellingen in het onlangs gerestaureerde Dienstengebouw een grote stap dichterbij gekomen. Mede dankzij deze toezegging kan dit pand een publieke bestemming krijgen en ingericht worden voor exposities en ontvangsten.

"Fantastisch dat we dit bedrag hebben mogen ontvangen. Ik kijk ernaar uit om de eerste tentoonstelling in het nieuwe Dienstenpand te openen. Hiermee kan een expositiegebouw en daarmee ook toereikende ruimten voor educatie worden ingericht", aldus Herman Sietsma directeur-bestuurder van het museum.

Museum Huis Doorn benoemt jeugdambassadeurs

De jeugdambassadeurs hebben een belangrijke rol gekregen in de organisatie. Zij adviseren het museum een jaar lang bij de ontwikkeling van tentoonstellingen, evenementen en educatief materiaal. De ambassadeurs worden specifiek gevraagd mee te denken over het aantrekkelijker maken van het museum voor een jeugdige doelgroep.