Park Huis Doorn

Eerdere bomenkap Park Huis Doorn gaat niet door

Herzien herstelplan Park Huis Doorn gepresenteerd: ‘Park is schim van wat het ooit was’

De bejaarde bomen van Park Huis Doorn takelen steeds meer af. Lange periodes van droogte doen daar een schepje bovenop. Door gesprekken met buurtbewoners is er nu een nieuw ontwerp. ‘Het plan moedigt natuurkwaliteit en biodiversiteit aan. Zo bewaren we iets moois.’

Al sinds het ontstaan van Park Huis Doorn rond de achttiende eeuw verandert de samenstelling van bomen en struiken in het sprookjesachtige park op de Utrechtse Heuvelrug. Nu zijn er weer aanpassingen nodig omdat de natuur achteruitgaat. Om het park voor toekomstige generaties veilig te stellen, is het nodig dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als beheerder van het park ingrijpt. Roy Slond is projectleider van het RVB en ziet met eigen ogen de achteruitgang van de natuur. Slond: ‘Je ziet sterfte aan takken waardoor het bovenste deel van een aantal bomen eruit valt. Deze oude bomen blijven kaal tijdens periodes van bloei.’ Door langere periodes van sterke droogte, neemt het verval verder toe. ‘Actie is nodig. Als beheerder van dit monumentale park is het onze taak om de natuur van het landgoed een steuntje in de rug te geven. Het definitief ontwerp doet precies dat.’

Lees het hele persbericht van het Rijksvastgoedbedrijf 

Voor wie meer wil weten over het nieuwste Masterplan biedt de website van het RVB de mogelijkheid om het plan digitaal op te vragen. Ook voor inhoudelijke vragen is het Rijksvastgoedbedrijf de vraagbaak.

De Provinciale Erepenning

Provinciale Erepenning voor Herman Sietsma

Sietsma krijgt de onderscheiding vanwege de manier waarop hij de afgelopen jaren zowel Kasteel Amerongen als Huis Doorn door een financieel zware tijd wist te loodsen. Dankzij zijn inspanningen kregen beide monumentale panden met een rijke geschiedenis, een gezonde toekomst.