Dienstengebouw museum huis doorn

Dienstengebouw in park Huis Doorn

20230215 134041(0)

Open Monumentendag Huis Doorn

14 september

Museum Huis Doorn staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen en is, net als het thema van de landelijke Open Monumentendag 'onderweg' naar de toekomst.

Het Dienstengebouw in het park van Huis Doorn wordt verbouwd tot een expositie gebouw. Museum Huis Doorn wil de plannen in beeld brengen tijdens de Open Monumentendag 2024. Een ruimte in het Dienstengebouw zal hiertoe worden ingericht met bouwtekeningen, ontwerpschetsen en ander beeldmateriaal. Partners en medewerkers van het museum zullen een toelichting verzorgen op de plannen (in ontwikkeling en/of uitvoering).

Voormalig Dienstengebouw wordt nieuwe expositieruimte
De vaste expositie ‘Tusschen twee vuren’ over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog zal worden getransformeerd tot een nieuwe expositie met als focus de periode 1914-1941. In de tentoonstelling zullen de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog centraal staan.  

Deze expositie zal worden ondergebracht in het voormalige Dienstengebouw. Momenteel wordt dit gebouw gerenoveerd en zal vervolgens geschikt worden gemaakt als museum. Het voormalige dienstengebouw bood onderdak aan het vaste personeel van keizer Wilhelm II. 

Omvorming Paviljoen Nederland Eerste Wereldoorlog tot educatie- en ontvangstgebouw.
Het huidige Paviljoen (garage en glazen kas) waar de huidige expositie over Nederland en de Eerste Wereldoorlog is gehuisvest, zal worden omgebouwd tot een educatie- en ontvangstgebouw voor o.a. groepen met een museaal doel.

Restauratie en verduurzaming van het historisch interieur van het Huis
Museum Huis Doorn is met het ministerie van OCW in gesprek over de restauratie van het interieur van het Huis. Zichtbare en onzichtbare schade aan het interieur vraagt om herstel. Tevens zijn er verduurzamingsmaatregelen beoogd en mogelijk vinden aanpassingen plaats van de museale elementen.

Hoewel er nog geen definitief akkoord ligt, ligt er al wel een plan voor restauratie klaar. Het museum sluit niet uit dat, om de collectie te kunnen beschermen en bouwlieden de vrije ruimte te geven, het museum tijdelijk geheel of gedeeltelijk moet worden gesloten gedurende de restauratiefase (vanaf ca. medio 2026).

Herstel monumentaal park Huis Doorn
In 2015 is door het Rijksvastgoedbedrijf een Masterplan opgesteld om het historische en monumentale park van Huis Doorn nieuw leven in te blazen. Het plan is om een reconstructie te maken van delen van de tuin en het park zoals die eruit zagen in de tijd dat ex-keizer Wilhelm er woonde.

Presentatie tijdens de Open Monumentendag
De bovengenoemde ontwikkelingen gaan plaatsvinden tussen najaar 2024 en 2027. De plannen presenteren we tijdens de Open Monumentendag 2024.  

De toegang is gratis maar wij verzoeken u om uw Museum- of Vriendenloterij Vipkaart  mee te nemen en te laten scannen. Immers: iedere bezoeker van Huis Doorn telt! Ook bestaat er de mogelijkheid om met een donatie bij te dragen aan de bouw van een nieuwe expositieruimte!

Datum                  : zaterdag 14 september 2024
Tijd                        : 12.00 – 17.00, toegang laatste bezoekers 16.30 uur

Munster 1

Regierungspräsident van de regio Münster in Duitsland bezoekt Museum Huis Doorn

Hij werd begeleid door Jacco Pekelder, hoogleraar Nieuwere en Nieuwste Geschiedenis van Nederland aan de Universität Münster.

Duitse geschiedenis in Nederland
De belangstelling van Bothe ging uit naar de geschiedenis van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en zijn verblijf als balling in Doorn (1920-1941). Ook de rol van Museum Huis Doorn in het hedendaagse museale bestel en de positie die het museum inneemt in actuele debatten rondom thema’s als kolonialisme, vluchtelingen en oorlog en vrede hadden zijn belangstelling.

Museum Huis Doorn bekleedt een bijzondere plaats in de Duitse geschiedenis door de bewoning van Wilhelm II die het einde markeert van Duitsland als keizerrijk. De stad Münster op haar beurt neemt een belangrijke plaats in in de Nederlandse geschiedenis, door o.a. de Vrede van Münster in 1648 die een einde maakte aan de 80-jarige oorlog.

Onderwerpen die tijdens de rondleiding aan de orde kwamen waren de relatie van de Duitse keizer en het Nederlandse koningshuis en de daaruit voortkomende verbondenheid met Duitse partnerorganisaties. Ook was de gezamenlijke wens tot samenwerking onderwerp van gesprek.