Dwarslaan in het park van Huis Doorn

Bomen dwarslaan blijven staan!

Kappen van bomen in park Huis Doorn tot een minimum beperkt.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug laten weten dat zij de voorgenomen bomenkap in het kader van het herstelplan van Park Huis Doorn heroverwegen.

Vanwege de beperkte capaciteit in relatie tot de grote opgaven in de komende jaren, zoals de verduurzaming en grootschalige renovatie van rijksvastgoed, heeft het Rijksvastgoedbedrijf zijn werkzaamheden geherprioriteerd. Ook het ontbreken van draagvlak is voor het Rijksvastgoedbedrijf reden om het herstelplan in heroverweging te nemen met als doel om het kappen van bomen tot een minimum te beperken. Deze heroverweging betekent dat de bomen op dwarslaan blijven staan, maar dit geldt niet voor ongezonde bomen die een gevaar vormen voor bezoekers van het park. 

Het museum is blij dat er nu duidelijkheid is rond de veel bediscussieerde dwarslaan. Hopelijk kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug gezamenlijk het park Huis Doorn klaar maken voor de toekomst.

Inrichting nieuw tentoonstellingsgebouw Museum Huis Doorn stap dichterbij

Mooi nieuws voor Museum Huis Doorn! De VriendenLoterij verraste het museum in Doorn met een cheque van 350.000 euro. Hiermee is de realisatie van tentoonstellingen in het onlangs gerestaureerde Dienstengebouw een grote stap dichterbij gekomen. Mede dankzij deze toezegging kan dit pand een publieke bestemming krijgen en ingericht worden voor exposities en ontvangsten.

"Fantastisch dat we dit bedrag hebben mogen ontvangen. Ik kijk ernaar uit om de eerste tentoonstelling in het nieuwe Dienstenpand te openen. Hiermee kan een expositiegebouw en daarmee ook toereikende ruimten voor educatie worden ingericht", aldus Herman Sietsma directeur-bestuurder van het museum.