Dwarslaan in het park van Huis Doorn

Bomen dwarslaan blijven staan!

Kappen van bomen in park Huis Doorn tot een minimum beperkt.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug laten weten dat zij de voorgenomen bomenkap in het kader van het herstelplan van Park Huis Doorn heroverwegen.

Vanwege de beperkte capaciteit in relatie tot de grote opgaven in de komende jaren, zoals de verduurzaming en grootschalige renovatie van rijksvastgoed, heeft het Rijksvastgoedbedrijf zijn werkzaamheden geherprioriteerd. Ook het ontbreken van draagvlak is voor het Rijksvastgoedbedrijf reden om het herstelplan in heroverweging te nemen met als doel om het kappen van bomen tot een minimum te beperken. Deze heroverweging betekent dat de bomen op dwarslaan blijven staan, maar dit geldt niet voor ongezonde bomen die een gevaar vormen voor bezoekers van het park. 

Het museum is blij dat er nu duidelijkheid is rond de veel bediscussieerde dwarslaan. Hopelijk kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug gezamenlijk het park Huis Doorn klaar maken voor de toekomst.