De Nederlandsche Cocaïnefabriek

Museum Huis Doorn en Tafel van Vijf Muziektheater presenteren: De Nederlandsche Cocaïnefabriek. Een vakoverstijgend programma bestaande uit een expositie en een muzikale interactieve gamevoorstelling over een weinig bekende pagina uit de Nederlandse geschiedenis: de legale handel in cocaïne tijdens WOI.

Vrij naar de roman ‘De Handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek’ van Conny Braam, vertelt De Nederlandsche Cocaïnefabriek het verhaal van Lucien, een handelaar in medicinale cocaïne tijdens de Eerste Wereldoorlog en hoe zijn rol symbool staat voor vele anderen die vandaag de dag in de farmaceutische en drugsindustrie werken.

Dilemma’s

In kleine groepen maken de leerlingen in spelvorm eerst een rondgang door de educatieve expo van Museum Huis Doorn. Aansluitend gaan ze in de interactieve gamevoorstelling van Tafel van Vijf Muziektheater met handelsreiziger Lucien mee terug in de tijd en komen zij in de geïntegreerde spelvorm voor dezelfde dilemma’s te staan. Ze moeten keuzes maken in hoe zij de medicinale pijnstilling voor de gewonde soldaten verkopen. Maar iedere keuze heeft consequenties. Hoe gaan de leerlingen om met de dilemma’s? Welke handelsgeest drijft jongeren voort? Door het interactieve spel en de opzwepende live muziek wordt het verleden herkenbaar en invoelbaar. Deze belevenis vergeet je niet snel!

De Nederlandsche Cocaïnefabriek   voorlopig beeld Wijzijnwolf
Bekijk trailer
Reageerbuisjes voor het spel 965x1285 1

Informatie voor scholen

PROGRAMMA
- Voorbereidende les a.d.h.v. digitaal lesmateriaal (na de zomervakantie beschikbaar)
- Rondleiding door Huis Doorn
- Educatieve rondgang in spelvorm door de pop-up expo van Museum Huis Doorn
- Gamevoorstelling 'De Nederlandsche Cocaïnefabriek'
- Nagesprek met de cast met veel ruimte voor inbreng van de leerlingen

SPEELDATA
24, 25, 27, 27, 30, 31 oktober, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 november. Het programma duurt circa 150 minuten.

LEEFTIJD
Het programma is geschikt voor het voortgezet onderwijs, alle schoolniveaus vanaf leerjaar 2.

MUSEUM Huis DOORN MAKES WORLD HISTORY PERSONAl

Tickets

Zien en doen

Bezoek ons online