Werken voor de hoge heer

De verborgen wereld op de zolder van Huis Doorn: wie waren de personeelsleden van ex-keizer Wilhelm II, en hoe woonden en werkten ze?

Onlangs zijn de dienstvertrekken op de zolder van Huis Doorn heringericht. Ze zijn met speciale rondleidingen te bezoeken voor het publiek. Alvast een voorproefje nemen? Bestel de publicatie 'Werken voor de hoge heer'. 

Herinrichting dienstvertrekken

Op de zolder van Huis Doorn zijn in 2019-2020 zeven vertrekken opnieuw ingericht. Bijzonder is dat de inboedel van deze kamers bewaard is gebleven in het depot van het museum waardoor er nu na de herinrichting een authentiek beeld herrijst. Hoe woonde en sliep de kamerheer van de keizer, ver van de pracht en praal? Hoe werkte de arts van ex-keizerin Auguste Victoria en welke instrumenten gebruikte hij? Er gaat een nieuwe wereld open; de wereld van 'upstairs-downstairs'.

Upstairs-downstairs

De publicatie is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar het personeel van ex-keizer Wilhelm II in de tijd dat hij in ballingschap in Doorn woonde. Wie waren deze personeelsleden? Hoe zag hun dagelijkse praktijk eruit en wat was hun verhouding met Wilhelm? Je krijgt een gedetailleerd beeld van de samenstelling van de ex-keizerlijke huishouding met informatie over het hogere, Duitse personeel en het lagere, Nederlandse personeel. Van enkele opvallende personeelsleden zijn  biografieën opgenomen. De publicatie geeft een blik achter de schermen op het reilen en zeilen op het landgoed en de personeelssituatie tijdens de Tweede Wereldoorlog en na het overlijden van Wilhelm II in 1941. Het dagelijks leven van het dienstpersoneel zag er in een tijd dat er nog weinig moderne huishoudelijke apparaten waren en het werk vaak fysiek zwaar was behoorlijk anders uit dan nu. 

Ook gaat de publicatie in op de verhuizing van Wilhelm van Kasteel Amerongen naar Huis Doorn. Je krijgt een historisch inkijkje in de ombouw van Huis Doorn tot een residentie in ballingschap, geschikt voor een ex-keizer.

Auteurs: Drs. Wendy Landewé en Drs. Debbie Splinter
52 pagina’s

€ 9,95

MUSEUM Huis DOORN MAakt wereldgeschiedenis persoonlijk

Tickets

Plan je bezoek

Bezoek ons online