De grote oorlog en het kleine Doorn

Een introductie op de Eerste Wereldoorlog verteld vanuit het perspectief van de laatste Duitse keizer Wilhelm II.

In Nederland is de Tweede Wereldoorlog veel bekender dan de Eerste Wereldoorlog. Deels is dit te verklaren omdat Nederland tijdens de ‘Grote Oorlog’ neutraal bleef. Museum Huis Doorn is sinds 2018 Canon museum voor het venster ‘Eerste Wereldoorlog’ en geeft met deze publicatie een introductie op deze verwoestende en ingrijpende oorlog, die de loop van de geschiedenis veranderde.

WOI vanuit het perspectief van Wilhelm II

Wat was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog? Wie waren de hoofdrolspelers? Welke strategieën werden uitgedacht en wat gebeurde er op de slagvelden? Het is een greep uit de vragen waar dit boek op ingaat. Het is geschreven vanuit een ander perspectief dan de meeste boeken omdat Huis Doorn onverbrekelijk verbonden is met Wilhelm II, de laatste Duitse keizer, en een van de hoofdrolspelers van de Eerste Wereldoorlog die er, verstoten van de troon, zijn laatste jaren in ballingschap sleet.

Westelijk front

De nadruk ligt in deze publicatie op het westelijk front en de bewegingen van de Duitse keizer tussen Duitsland en de hoofdkwartieren die zich aan het front bevonden. De teksten zijn gelardeerd met commentaren van Wilhelm II op de gebeurtenissen in de oorlog. Het verhaal wordt doorgetrokken naar de tijd die Wilhelm doorbracht in Amerongen en Doorn. In aparte thema’s wordt aandacht geschonken aan de objecten in de collectie van het museum, die refereren aan de oorlog.

‘De Grote oorlog en het kleine Doorn’ verscheen in 2014 n.a.v. de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. In dit zelfde jaar opende Huis Doorn in het nieuwe Paviljoen de permanente tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’, een tentoonstelling over het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

72 pagina's

€ 12,50

MUSEUM Huis DOORN MAakt wereldgeschiedenis persoonlijk

Tickets

Plan je bezoek

Bezoek ons online