Friederike Luise Wilhelmine naar Slot Zuylen

Door Wendy Landewé

Door Musuem Huis Doorn is aan Slot Zuylen het pastelportret van Friederike Luise Wilhelmine, koningin der Nederlanden uitgeleend. Friederike Luise Wilhelmine was getrouwd met de Nederlandse koning Willem I.  Het portret dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw en is gemaakt door Johann Heinrich Schröder.

Het portret wordt aan Slot Zuylen uitgeleend voor de expositie 'Aan het Hof. Van Tuyll in dienst van koningen, keizers en stadhouders'.

HuD 00075
HuD 00075 ingepakt

Tentoonstelling 'Aan het Hof; Van Tuyll in dienst van koningen, keizers en stadhouders'

In de tentoonstelling Aan het Hof; Van Tuyll in dienst van koningen, keizers en stadhouders worden de verhalen van verschillende telgen uit het geslacht Van Tuyll van Serooskerken verteld. Allen vervulden zij een bijzondere rol als dienaar van uiteenlopende vorsten in bijna vijfhonderd jaar Europese geschiedenis. Van Philibert, die het opnam tegen Willem van Oranje als trouwe dienaar van koning Filips II, tot Vincent Johan Reinier, die door keizer Napoleon naar Rusland werd gestuurd, en Willem René Albert, die als adjudant talloze malen aan de zijde van koningin Juliana verscheen.

De tentoonstelling bestaat uit schilderijen, prenten, (wapen)tekeningen, charters, foto’s, uniformen en vele andere objecten. Veel van de getoonde stukken zijn als privaat bezit of vanwege hun kwetsbaarheid normaliter nooit te zien, zoals brieven van Willem van Oranje en de hertog van Alva, keizerlijke zegels en charters, uniformen en koninklijke onderscheidingen van leden van de familie Van Tuyll van Serooskerken.

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 27 augustus.

Zie voor meer informatie: www.slotzuylen.nl