Steun het museum

Draag jij Museum Huis Doorn een warm hart toe? Wij zijn blij met je gift.

Theeservies Huis Doorn

Schenkingen

Periodiek of eenmalig

U kunt Museum Huis Doorn op meerdere manieren steunen. Bijvoorbeeld door Vriend van het museum te worden (aanmelden als vriend) of door een eenmalige schenking (zie hierboven) of via een legaat.

Legaat

Een andere mogelijkheid is in uw testament een legaat aan Museum Huis Doorn op te nemen. Het museum wordt dan mede-erfgenaam. Door de ANBI-status van de Stichting is geen erfrecht over het legaat verschuldigd (het RSIN / fiscaal nummer is 3001891). Een testament kan alleen door een notaris opgesteld worden. 

Als u met uw legaat een bepaalde bestemming voor ogen heeft, kunt u dit tevoren met ons overleggen. Wij treden hierover graag met u in gesprek. 

Informatie

Indien u meer informatie over schenken wilt ontvangen verzoeken wij u een mail te sturen naar: bestuurder@huisdoorn.nl  Wij nemen dan graag persoonlijk contact met u op.

MUSEUM Huis DOORN MAakt wereldgeschiedenis persoonlijk

Tickets

Plan je bezoek

Bezoek ons online