stichting beheer

Behouden, beheren en presenteren

De kerntaak van de Stichting tot Beheer van Huis Doorn is het als rentmeester behouden, beheren en presenteren van de rijkscollectie. Hiervoor is een vaste staf in dienst, onder leiding van een directeur. De Raad van Toezicht stelt kaders en houdt toezicht op de uitvoering ervan; de directeur-bestuurder is aan de Raad verantwoording schuldig. Bij het uitoefenen van de diverse taken kan gerekend worden op de ondersteuning van ca. 180 vrijwilligers. 

Missie: wat willen we zijn?

Huis Doorn beheert en exposeert de unieke nalatenschap (landgoed, kunstcollectie en authentiek ingericht Huis) van ex-keizer Wilhelm II van Duitsland. Het maakt daarbij door permanente en tijdelijke exposities en door activiteiten duidelijk hoe bepalend de Eerste Wereldoorlog en de periode van het interbellum zijn geweest voor Nederland en Europa. 

Visie: hoe willen we onze missie uitvoeren?

Huis Doorn laat bezoekers kennismaken met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog die de aanleiding was voor het verblijf van de keizer in ons land. Daarbij wordt de doorwerking van deze oorlog in hedendaagse ontwikkelingen belicht. Huis Doorn conserveert, beheert en ontsluit daartoe het ensemble (Huis, collectie en landgoed) van voormalig keizer Wilhelm II van Duitsland. Het maakt hierbij de geschiedenis persoonlijk en tastbaar, doordat bezoekers worden geïnteresseerd en verwonderd.

Publicaties

Hieronder is het visiedocument 2020-2030 te downloaden waarin we de uitdagingen die we in de komende jaren op ons af zien komen beschrijven en waarin we aangeven hoe we die uitdagingen willen benaderen en aangaan. Het doel van dit document is de speerpunten van beleid voor de komende jaren duidelijk te maken.

Ook presenteren we het Activiteitenplan 2021-2024. Zo goed mogelijk zijn de voornemens voor 2021-2024 verwoord, in de wetenschap dat de museale wereld sterk afhankelijk is van de wijze waarop het corona-virus de samenleving beïnvloedt en de wijze waarop de effecten daarvan worden beheerst of gecompenseerd. Dit betreft niet alleen de bezoekcijfers, maar ook de inzet van vrijwilligers, waarvan Huis Doorn sterk afhankelijk is. De gehele organisatie (Raad van Toezicht, staf, vrijwilligers) spant zich in om dit unieke museale ensemble ook in dit lastige tijdsgewricht zijn uitnodigende en verwonderende functie te doen vervullen.

Kristallen glazen en karaf op tafel in Huis Doorn

Vaste staf Stichting Beheer Huis Doorn

- de heer drs. H.H. Sietsma MPA (directeur, bestuurder ad interim)
- de heer F.M. Louhenapessy MA (hoofd bedrijfsvoering)
- de heer drs. C.J. van der Bas (conservator)  
- mevrouw drs. W. Landewé - van Veen (conservator)
- mevrouw drs. A.M. Van Meel (marketing en communicatie)
- mevrouw N. Elfring (marketing en communicatie)
- mevrouw Ch. Pril (sales en educatie)
- de heer J. Simonis (huismeester)
- mevrouw S. Kamp-Scholte (office manager)

Raad van Toezicht Stichting Beheer Huis Doorn

- de heer R.J.W. Spronk (voorzitter)
- mevrouw F.D. de Beaufort
- mevrouw drs. M.C.F. van der Marel-Konings BA

MUSEUM Huis DOORN MAKES WORLD HISTORY PERSONAl

Tickets

Zien en doen

Bezoek ons online