Dhr. Robert Spronk (voorzitter Raad van Toezicht Museum Huis Doorn)

Mevr. Marion van der Marel (aandachtsgebied financiën in de Raad van Toezicht Museum Huis Doorn)

Veranderingen in de Raad van Toezicht van Museum Huis Doorn

Met ingang van februari 2023 zijn in de Raad van Toezicht twee nieuwe leden aangetreden.

Op 14 februari 2023  stemde de staassecretaris van OCW, mevr. Uslu, in met deze benoemingen en daarmee zijn ze van kracht geworden. De nieuwe leden zijn:

Dhr. Robert Spronk als voorzitter; hij treedt in de plaats van dhr. Willibrord van Beek, die statutair aftreedt. Dhr. Spronk (1955) heeft een carrière achter de rug bij de AIVD, laatstelijk als Directeur Operatiën. 

Mevr. Marion van der Marel als lid met aandachtsgebied financiën, in plaats van dhr. Jacques van Oostrum, eveneens statutair aftredend. Mevr. v.d. Marel (1971) studeerde bedrijfseconomie en kunstgeschiedenis. Zij werkte bij een groot accountantskantoor, had een eigen restauratie-atelier en is bestuurslid (penningmeester) van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici.

Inrichting nieuw tentoonstellingsgebouw Museum Huis Doorn stap dichterbij

Mooi nieuws voor Museum Huis Doorn! De VriendenLoterij verraste het museum in Doorn met een cheque van 350.000 euro. Hiermee is de realisatie van tentoonstellingen in het onlangs gerestaureerde Dienstengebouw een grote stap dichterbij gekomen. Mede dankzij deze toezegging kan dit pand een publieke bestemming krijgen en ingericht worden voor exposities en ontvangsten.

"Fantastisch dat we dit bedrag hebben mogen ontvangen. Ik kijk ernaar uit om de eerste tentoonstelling in het nieuwe Dienstenpand te openen. Hiermee kan een expositiegebouw en daarmee ook toereikende ruimten voor educatie worden ingericht", aldus Herman Sietsma directeur-bestuurder van het museum.