TS 20231124 Topstukken 035
BS COVER TS 20240118 Atlas HuisDoorn 027

Tentoonstelling 'Het koloniale wereldbeeld van de keizer'

16 april t/m 3 november

Ontdek de koloniale verhalen achter de collectie van de laatste Duitse keizer.

Wat was de rol van Wilhelm II in de koloniën van Duitsland? En welke geschiedenissen gaan er schuil achter de objecten die daarmee verbonden zijn? Ga mee in onze zoektocht en ontdek koloniale verhalen achter de collectie van de laatste Duitse keizer.

Erfenis van Duits kolonialisme
Duitsland had sinds 1884 koloniën, waaronder het huidige Namibië, Tanzania en Rwanda. In de tentoonstelling ontdek je de diepere en gewelddadige impact die het Duitse rijk op deze gebieden had. Afschrikwekkende voorbeelden hiervan zijn de genocide in Namibië begin 20ste eeuw en het gewelddadige optreden tijdens de Bokseroorlog – ook wel Bokseropstand genoemd - in China.

Verhalen achter de objecten
De objecten van de laatste Duitse keizer leiden de bezoeker langs diverse verhalen aan de hand waarvan zich het koloniale wereldbeeld van Wilhelm II zich ontvouwt. Een wereldbeeld van ongelijke machtsverhoudingen waaraan hij ook na zijn gedwongen troonsafstand vasthield.

Bijzondere Chinese lakpanelen uit de Verboden Stad
Onder de objecten bevindt zich een serie kostbare Chinese lakpanelen, afkomstig uit de Verboden Stad in Beijing. De vraag is hoe ze in het bezit van keizer Wilhelm gekomen zijn. Ook zijn er naast tal van andere kunstobjecten en memorabilia, twee intrigerende portretten van Afrikaanse koloniale soldaten, van wie de identiteit lang onbekend is gebleven. Ook is er een tropenhelm te zien, die na onderzoek een polohelm van de Duitse kroonprins Wilhelm van Pruisen blijkt te zijn. Leuk detail is dat de helm bij dezelfde firma gemaakt is die de hoeden voor de productie van Peaky Blinders en Indiana Jones maakte.

Bijzonder is dat de twee lakpanelen die zijn opgenomen in de tentoonstelling voor het eerst in Nederland tentoongesteld zullen worden.

Hedendaagse kunst
In de tentoonstelling zal ook contemporaine kunst te zien zijn die reflecteert op de hedendaagse implicaties van het kolonialisme in de voormalige Duitse koloniën, waaronder nieuw werk van kunstenaar Jehuda de Jong, genaamd ‘De Parade’. Evenals fotoreproducties van kunstwerken van Afrikaanse kunstenaars uit de collectie van Carla en Pieter Schulting.

Herkomstonderzoek en publicatie i.s.m. Universiteit Utrecht
Aan de basis van deze tentoonstelling staat het herkomstonderzoek naar de koloniale collectie-items dat Museum Huis Doorn i.s.m. de Universiteit Utrecht deed.Het onderzoek werd uitgevoerd door 13 studenten van de faculteit geschiedenis en stond onder leiding van Dr. Britta Schilling. De volledige onderzoeksverslagen van elk van de deelnemende studenten zijn hier te downloaden.

Uit dit onderzoek is de publicatie ‘The Kaiser’s Colonial Worldview’ voortgekomen, wederom een samenwerking tussen Museum Huis Doorn en de Universiteit Utrecht, en die geschreven is door Dr. Britta Schilling. 

De publicatie is een uitgave Aspekt en verkrijgbaar via de webshop.
En uiteraard verkrijgbaar in onze museumwinkel.

Symposium ‘The Last German Emperor’s Colonial Art’
Op 23 maart 2024 organiseerde het museum het symposium ‘The Last German Emperor’s Colonial Art’. In het symposium vormt de koloniale kunst van de laatste Duitse keizer Wilhelm II de leidraad voor het behandelen van hedendaagse thema’s als herkomstonderzoek, koloniale geschiedenis en de erfenis van Duits koloniaal beleid. Er spraken experts uit de museum- en universitaire wereld, evenals de ambassadeurs van Namibië en Duitsland.

De opname van het symposium kunt u hier bekijken.

Munster 1

Regierungspräsident van de regio Münster in Duitsland bezoekt Museum Huis Doorn

Hij werd begeleid door Jacco Pekelder, hoogleraar Nieuwere en Nieuwste Geschiedenis van Nederland aan de Universität Münster.

Duitse geschiedenis in Nederland
De belangstelling van Bothe ging uit naar de geschiedenis van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en zijn verblijf als balling in Doorn (1920-1941). Ook de rol van Museum Huis Doorn in het hedendaagse museale bestel en de positie die het museum inneemt in actuele debatten rondom thema’s als kolonialisme, vluchtelingen en oorlog en vrede hadden zijn belangstelling.

Museum Huis Doorn bekleedt een bijzondere plaats in de Duitse geschiedenis door de bewoning van Wilhelm II die het einde markeert van Duitsland als keizerrijk. De stad Münster op haar beurt neemt een belangrijke plaats in in de Nederlandse geschiedenis, door o.a. de Vrede van Münster in 1648 die een einde maakte aan de 80-jarige oorlog.

Onderwerpen die tijdens de rondleiding aan de orde kwamen waren de relatie van de Duitse keizer en het Nederlandse koningshuis en de daaruit voortkomende verbondenheid met Duitse partnerorganisaties. Ook was de gezamenlijke wens tot samenwerking onderwerp van gesprek.