Rechts radicalisme in Duitsland en Doorn

Op donderdag 26 januari schonk actualiteitenrubriek Nieuwsuur aandacht aan de recente arrestatie door de Duitse justitie van Heinrich XIII, Prinz Reuss, wegens (vermeende) voorbereiding van een samenzwering tegen de Duitse staat.

In dit verband kwam ook de positie van de keizerlijke familie tijdens het interbellum, de periode tussen beide wereldoorlogen, aan de orde.

Interbellum

De ex-keizer Wilhelm II woonde zelf met echtgenote Hermine Reuss, vanaf 1920 in  Doorn, waar hij asiel had gekregen van de Nederlandse regering.  Huis Doorn is nu een museum waar zijn paleisje kan worden bezichtigd en waar de vaste expositie over Nederland en de Eerste Wereldoorlog aan nieuwe generaties duidelijk maakt wat de aanleiding was voor zijn komst hier, èn hoe ingrijpend de Eerste en de Tweede Wereldoorlog waren voor Europa en Nederland.

Adel en nazi’s

In de uitzending van Nieuwsuur kwam het boek De adel en de nazi’s van Stephan Malinowski aan de orde. In dit boek wordt gewezen op de rol van de keizerlijke familie bij de opkomst van het nationaalsocialisme. De ex-keizer, zijn vrouw en zijn kinderen speelden hierbij een rol met de hoop op herstel van de monarchie.

Taak Museum Huis Doorn

Natuurlijk is deze discussie niet nieuw voor Huis Doorn. Als museum zijn wij gewend om bij nieuwe publicaties nadrukkelijk kritisch stil te staan bij de collectie, de geschiedenis en reputatie van de ex-keizer én onze uitingen hierover.  

Het is onze taak om de bezoekers en scholieren steeds weer juist en onafhankelijk te informeren over die vaak beladen en gevoelige geschiedenis. De betrokkenheid van ex-keizer Wilhelm ll  en zijn familie bij de opkomst van het nationaalsocialisme is drie jaar geleden op initiatief van Huis Doorn beschreven in onze eigen publicatie (met steun van Universiteit Utrecht)  ‘De Keizer en het Derde Rijk’.

De ingrijpende betekenis van de Eerste Wereldoorlog, die uiteindelijk uitmondde in een Tweede Wereldoorlog en het kwaad van het nazisme, moet blijven worden verteld. Dat maakt de taak van Huis Doorn, om nieuwe generaties te informeren en te waarschuwen,  zo belangrijk.

Museum Huis Doorn zal zich de komende jaren nadrukkelijk inzetten om dit verhaal over de Eerste Wereldoorlog en het interbellum te vertellen en daarbij aandacht te vragen voor de lessen die hieruit voor de huidige tijd en toekomstige generatie kunnen worden getrokken.

Inrichting nieuw tentoonstellingsgebouw Museum Huis Doorn stap dichterbij

Mooi nieuws voor Museum Huis Doorn! De VriendenLoterij verraste het museum in Doorn met een cheque van 350.000 euro. Hiermee is de realisatie van tentoonstellingen in het onlangs gerestaureerde Dienstengebouw een grote stap dichterbij gekomen. Mede dankzij deze toezegging kan dit pand een publieke bestemming krijgen en ingericht worden voor exposities en ontvangsten.

"Fantastisch dat we dit bedrag hebben mogen ontvangen. Ik kijk ernaar uit om de eerste tentoonstelling in het nieuwe Dienstenpand te openen. Hiermee kan een expositiegebouw en daarmee ook toereikende ruimten voor educatie worden ingericht", aldus Herman Sietsma directeur-bestuurder van het museum.