De dodendraad´ een elektrische grensversperring van 332 km lang op de grens tussen België en Nederland.

De dodendraad´ een elektrische grensversperring van 332 km lang op de grens tussen België en Nederland.

Keizer Wilhelm II met twee van zijn generalen op het Duitse hoofdkwartier in Spa (België).

Detail van een van de originele stafkaarten van het Duitse leger.

Achtergronden WOI

Verschrikkingen van de oorlog

Loopgraven vol dood en verderf, verwoeste dorpen en steden, miljoenen ontheemde burgers. Vier jaar lang maakte de Eerste Wereldoorlog wereldwijd slachtoffers. Nederland blijft buiten de strijd, maar het neutrale Nederland worstelt met vluchtelingen, persvrijheid, mobilisatie, schaarste en de neutralisatie zelf.

Lees meer over de rol van Nederland in de Eerste Wereldoorlog op eerstewereldoorlog.nu.

Twee politieke machtsblokken

Door de opgelaaide nationalistische gevoelens, grote belangentegenstellingen en een niet aflatende strijd om de macht, hadden zich aan het begin van de twintigste eeuw in Europa twee politieke machtsblokken gevormd. Aan de ene kant stonden de centralen, bestaande uit Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Aan de andere kant de geallieerden: Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, welk bondgenootschap toen algemeen ‘de Entente’ werd genoemd. 

Ontstaan Eerste Wereldoorlog

Men achtte het in die tijd zeer waarschijnlijk dat de voortdurend oplopende spanningen en de daarmee samenhangende bewapeningswedloop uiteindelijk tot een oorlog zouden leiden. Toen de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand en zijn echtgenote op 28 juni 1914 in Sarajevo bij een aanslag door de nationalist Gavrilo Prinzip om het leven kwamen, werd dat de aanleiding tot een wereldomspannend gewapend conflict: de Eerste Wereldoorlog (WO I). Franz Ferdinand was bevriend met keizer Wilhelm II.

De Grote Oorlog

Oostenrijk-Hongarije hield Servië verantwoordelijk en verklaarde enige weken daarna de oorlog aan dat land. Vervolgens bemoeide Rusland zich met de situatie door een algemene mobilisatie af te kondigen, waarop Duitsland, onder aanvoering van Keizer Wilhelm II, eveneens mobiliseerde.

Nederland volgde ook, maar verklaarde zich tegelijkertijd neutraal te midden van de oorlogsdreiging.

Door de onderlinge, vaak geheime afspraken die binnen de beide machtsblokken waren gemaakt, volgden de oorlogsverklaringen elkaar daarna razendsnel op en was er binnen enkele weken sprake van de ‘Grote Oorlog’. 

De Eerste Wereldoorlog duurde tot 11 november 1918, nog altijd bekend als wapenstilstandsdag, en telde meer dan zes miljoen slachtoffers. De vrede werd pas echt gesloten op 28 juni 1919, toen het Verdrag van Versailles werd getekend.

MUSEUM Huis DOORN MAakt wereldgeschiedenis persoonlijk

Tickets

Plan je bezoek

Bezoek ons online