Steun het museum

Draag jij Museum Huis Doorn een warm hart toe? Wij zijn blij met je gift.

Theeservies Huis Doorn

Schenkingen

Periodiek of eenmalig

U kunt Museum Huis Doorn steunen door een schenking, eenmalig of periodiek. In het laatste geval legt u de schenking voor een periode van 5 jaar schriftelijk vast via een standaardovereenkomst of via de notaris. 

De periodieke schenking levert het meeste belastingvoordeel op. U hoeft bijvoorbeeld niet aan de 1% giftendrempel te voldoen. De Stichting Beheer Huis Doorn heeft bij de fiscus de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN / fiscaal nummer is 3001891.

Legaat

Een andere mogelijkheid is in uw testament een legaat aan Museum Huis Doorn op te nemen. Het museum wordt dan mede-erfgenaam. Door de ANBI-status van de Stichting is geen erfrecht over het legaat verschuldigd. Een testament kan alleen door een notaris opgesteld worden. 

Als u met uw legaat een bepaalde bestemming voor ogen heeft, kunt u dit tevoren met ons overleggen. Wij treden hierover graag met u in gesprek. 

Informatie

Indien u meer informatie over schenken wilt ontvangen verzoeken wij u een mail te sturen naar: bestuurder@huisdoorn.nl  Wij nemen dan graag persoonlijk contact met u op.

MUSEUM Huis DOORN MAakt wereldgeschiedenis persoonlijk

Tickets

Plan je bezoek

Bezoek ons online