Geopend op
Dinsdag - Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag - Zondag 12 - 17

header-1

Familieleden

Familieleden

HuisDoorn_keizerrijk

Frederik de Grote
Wilhelm II had een grote bewondering voor zijn beroemde voorvader Frederik II de Grote (1740-1786). Veel objecten in Huis Doorn verwijzen dan ook naar deze vorst en zijn hofhouding (schilderijen, snuifdozen, bustes). De rookkamer van Huis Doorn is zelfs helemaal aan Frederik de Grote gewijd en is een kopie van een van de kamers uit het Berliner Stadtschloss.

Friedrich Wilhelm III
Friedrich Wilhelm III (1770-1840) was de overgrootvader van Wilhelm II. Hij voerde diverse oorlogen tegen Napeleon. In de collectie van Huis Doorn zijn verschillende portretten aanwezig van zijn echtgenote, Luise von Mecklenburg-Strelitz. Zij was in haar tijd een beroemdheid, enerzijds vanwege haar knappe verschijning, anderzijds vanwege haar moedig optreden tegen keizer Napoleon I van Frankrijk bij de onderhandelingen in Tilsit. Zij kwam in een persoonlijk onderhoud met de Franse keizer op voor haar volk, dat na de nederlaag van Pruisen in de Slag bij Jena door Frankrijk vernederd zou worden. Na haar vroegtijdige dood werd zij verheven tot het symbool van alle deugden die een goede Pruisische vrouw moest bezitten en zij werd onderwerp van een heuse "Luisecultus", die tot in het Interbellum zou voortduren.

Wilhelm I
Wilhelm I (1797-1888) was de grootvader van Wilhelm II. Onder keizer Wilhelm I, die in 1861 de Pruisische koningstroon besteeg, werd Duitsland een natiestaat. Dat geschiedde onder de voortvarende leiding van de door Wilhelm I aangestelde minister-president Otto von Bismarck. Hij was, in 1871, de ontwerper van het Duitse Keizerrijk. Wilhelm I had conservatieve opvattingen over de rol van de keizer en raakte hierdoor voortdurend in conflict met zijn zoon, de meer liberale Friedrich III (de vader van Wilhelm II). Deze conflicten tussen de conservatieve en meer liberale stromingen aan het hof hadden hun weerslag op de opvoeding en het gedachtegoed van Wilhelm II.

Friedrich III
Friedrich III (1831-1888) was de vader van Wilhelm II. Hij was getrouwd met Victoria, Princess Royal, de dochter van koningin Victoria van Engeland. In 1888 overleed zijn vader Wilhelm I en werd Friedrich gekroond tot keizer. Hij had echter keelkanker en overleed nog in datzelfde jaar. Daarop werd zijn zoon Wilhelm II tot keizer gekroond. 1888 wordt daarom het Driekeizerjaar genoemd.