Geopend op
Dinsdag t/m Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag en Zondag 12 - 17

header-1

Huis Hohenzollern

Hohenzollern dynastie

HD_Wapen

De naar Nederland gevluchte laatste Duitse Keizer Wilhelm II behoorde tot de dynastie van de Hohenzollern.

Oorspronkelijk was het Huis Hohenzollern afkomstig uit Hechingen (Baden-Württemberg), waar de Burcht Hohenzollern stond, het stamslot. Al sinds 1111 bekleedden de Hohenzollern adellijke functies. Zij waren belangrijke vorsten in Europa.

Geleidelijk aan verplaatste hun machtscentrum zich naar noordoost-Duitsland. Eerst waren de Hohenzollern keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen. Sinds 1701 werden ze gekroond tot koning van de monarchie Pruisen. In de achttiende eeuw onder Frederik II de Grote (1740-1788) werd Pruisen een grote mogendheid, die grote delen van west- en noord-Duitsland en Polen omvatte. De Hohenzollern centraliseerden het bestuur, voerden economische hervormingen door, beperkten de macht van adel en steden en bouwden een efficiënt en sterk leger op. Aanvankelijk was Brandenburg het voornaamste kernland van 'Pruisen', maar door belangrijke aanwinsten verschoof het economische en demografische zwaartepunt meer naar het westen. Sinds 1815 domineerde Pruisen met Oostenrijk-Hongarije de in dat jaar in het leven geroepen Duitse Bond. Hierin werkten de vorsten van Oostenrijk-Hongarije en Pruisen samen om de politieke status quo te behouden. De Bond werd opgeheven na de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog (1866). Na deze oorlog richtte Pruisen met zijn bondgenoten in 1867 de Noord-Duitse Bond op, een federatie bestaande uit 22 Duitse staten, met 30 miljoen inwoners. Uit deze federatie kwam na de Frans-Duitse oorlog van 1871 het Duitse keizerrijk voort. Zowel Wilhelm I, Friedrich III als Wilhelm II werden tot keizer gekroond en waren dus zowel koning van Pruisen als Duits keizer.

Het vorstenhuis Hohenzollern bezat veel paleizen in Duitsland. De meest bekende waren het Neue Palais en Sans Souci in Potsdam en het Berliner Stadtschloss, Schloss Bellevue en Schloss Charlottenburg in Berlijn.

Wilhelm II was trots op zijn familie en in Huis Doorn zijn daarom veel portretten van familieleden en gezinsleden van hem te bewonderen.

Hohenzollerns en Oranjes
De families Hohenzollern en Oranje zijn al sinds 1646 door huwelijken met elkaar verbonden. Wilhelm II mocht zich Prins van Oranje noemen.