Geopend op
Dinsdag t/m Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag en Zondag 12 - 17

header-1

Schenkingen

Schenkingen

huis-doorn-SCHENKINGEN

Schenking
U kunt ook bijdragen aan de doelstellingen van Huis Doorn door middel van een schenking, eenmalig of periodiek. In het laatste geval legt u de schenking voor een periode van 5 jaar schriftelijk vast via een standaardovereenkomst of via de notaris. 

De periodieke schenking levert u het meeste belastingvoordeel op. U hoeft bijvoorbeeld niet aan de 1% giftendrempel te voldoen. De Stichting Vrienden Huis Doorn heeft bij de fiscus de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN is 3001891.

Legaat
Een andere mogelijkheid is in uw testament een legaat aan de Stichting Vrienden Huis Doorn op te nemen. De Stichting Vrienden wordt dan mede-erfgenaam. Door de ANBI-status van de Stichting is geen erfrecht over het legaat verschuldigd. Een testament kan alleen door een notaris opgesteld worden. 

Als u met uw legaat een bepaalde bestemming voor ogen heeft, kunt u dit tevoren met ons overleggen. De Stichting Vrienden Huis Doorn treedt hierover graag met u in gesprek. 

Informatie
Indien u meer informatie over schenken wilt ontvangen verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en dan nemen wij contact met u op.