Geopend op
Dinsdag t/m Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag en Zondag 12 - 17

header-1

Achtergrond WOI

De Eerste Wereldoorlog

Web_WOI

Als gevolg van opgelaaide nationalistische gevoelens, grote belangentegenstellingen en een niet aflatende strijd om de hegemonie hadden zich aan het begin van de twintigste eeuw in Europa twee politieke machtsblokken gevormd. Aan de ene kant stonden de centralen, bestaande uit Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Aan de andere kant de geallieerden: Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, welk bondgenootschap toen algemeen ‘de Entente’ werd genoemd.

Men achtte het in die tijd zeer waarschijnlijk dat de voortdurend oplopende spanningen en de daarmee samenhangende bewapeningswedloop uiteindelijk tot een oorlog zouden leiden. Toen de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand, bevriend met keizer Wilhelm II, en zijn echtgenote op 28 juni 1914 te Sarajevo bij een aanslag door de nationalist Gavrilo Prinzip om het leven kwamen, werd dat de aanleiding tot een wereldomspannend gewapend conflict, de Eerste Wereldoorlog (WO I).

Oostenrijk-Hongarije hield Servië verantwoordelijk en verklaarde enige weken daarna de oorlog aan dat land. Vervolgens bemoeide Rusland zich met de situatie door een algemene mobilisatie af te kondigen, waarop Duitsland, onder aanvoering van Keizer Wilhelm II, eveneens mobiliseerde. Nederland volgde ook, maar verklaarde zich tegelijkertijd neutraal te midden van de oorlogsdreiging. Door de onderlinge, vaak geheime afspraken die binnen de beide machtsblokken waren gemaakt, volgden de oorlogsverklaringen elkaar daarna razendsnel op en was er binnen enkele weken sprake van de ‘Grote Oorlog’.

De Eerste Wereldoorlog duurde tot 11 november 1918, nog altijd bekend als wapenstilstandsdag, en telde meer dan zes miljoen slachtoffers.
De vrede werd pas echt gesloten op 28 juni 1919, toen het Verdrag van Versailles werd getekend.