Geopend op
Dinsdag t/m Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag en Zondag 12 - 17

header-1

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden

Web_Huis_Doorn_stichting_vrienden

Algemeen
De Stichting Vrienden van Huis Doorn heeft een ANBI status en als belangrijkste doelstellingen:
1. Een bijdrage te leveren aan de instandhouding van Huis Doorn.
2. De belangstelling voor en kennis over Huis Doorn te vergroten.
3. Steun te verlenen aan Huis Doorn, zowel in de vorm van diensten als donaties.

Een van de belangrijkste taken van de Stichting Vrienden is om zorg te dragen voor de werving en begeleiding van vrijwilligers, zodat Huis Doorn kan beschikken over een groot team (momenteel ca. 180) deskundige en enthousiaste vrijwilligers. De Stichting Vrienden werkt nauw samen met de Stichting Beheer. De vrijwilligers zijn hard bezig dit unieke culturele erfgoed van Europa in de belangstelling te houden en het voor de toekomst te waarborgen.

Bestuur Stichting Vrienden van Huis Doorn
- mevrouw A. Speelman (voorzitter)
- mevrouw L.J. Smit (secretaris)
- de heer L. Minke (penningmeester)
- de heer J. Lourens (pr & marketing)
- de heer dr.ir. J.U. Brolsma (vrijwilligerszaken)

Het meest recente jaarverslag kunt u hier inzien: JAARVERSLAG 2016

Zonder vrijwilligers kan de organisatie niet bestaan. De professionals werken naadloos samen met de vrijwilligersorganisatie.
En gelukkig is dat niet onopgemerkt gebleven! In 2015 won de Stichting Vrienden van Huis Doorn de Europa Nostra Award in de categorie 'bijzondere toewijding'. De jury werd vooral getroffen door ‘de toewijding van de 180 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het openhouden van het museum en de conservering van de schitterende collectie, toen sluiting van het museum dreigde als gevolg van een terugtredende overheid.'
De Europa Nostra Award is dé belangrijkste Europese prijs voor cultureel erfgoed, in het leven geroepen door de Europese Commissie. Bekijk de nominatiefilm voor de Europa Nostra Award.


Word ook vrijwilliger en help mee om Museum Huis Doorn en Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog toegankelijk te houden voor publiek!