Geopend op
Woensdag - Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag - Zondag 12 - 17

header-1

Stichting Beheer

Stichting Beheer

Web_Stbeheer

De kerntaak van de Stichting tot Beheer van Huis Doorn is het als rentmeester behouden, beheren en presenteren van de rijkscollectie. Hiervoor is een vaste staf in dienst, onder leiding van een directeur. De Raad van Toezicht controleert en adviseert. Bij het uitoefenen van de diverse taken kan gerekend worden op de ondersteuning van ca. 180 vrijwilligers die georganiseerd zijn in de Stichting Vrienden van Huis Doorn en aangestuurd worden door een bestuur. Daarnaast werft de Stichting Vrienden ook financiële bijdragen in de vorm van donaties.

Publicaties
Huis Doorn Jaarverslag2015
Huis Doorn Jaarrekening2015
ANBI-status

Vaste staf Stichting Beheer Huis Doorn
- de heer drs. H.H. Sietsma MPA (directeur, bestuurder ad interim)
- de heer F.M. Louhenapessy MA (hoofd bedrijfsvoering)
- de heer drs. C.J. van der Bas (conservator)  
- mevrouw drs. W. Landewé - van Veen (conservator)
- de heer J. Simonis (huismeester)
- mevrouw L.E. Van Veenstra (secretariaat)

Raad van Toezicht Stichting Beheer Huis Doorn
- de heer W.I.I. van Beek (voorzitter)
- mevrouw F.D. de Beaufort
- mevrouw dr. H.H. Pijzel-Domisse
- de heer drs. J.W. van Oostrum
- de heer E. Kronenburg

Raad van Advies projecten Eerste Wereldoorlog
- de heer dr. Th. von der Dunk
- mevrouw D. von Fleming - Doertenbach
- mevrouw prof. dr. B. de Graaf
- de heer prof. dr. W. Klinkert
- de heer A. Kruft
- de heer dr. R. van Meeteren
- de heer R. Nederlof