Geopend op
Dinsdag t/m Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag en Zondag 12 - 17

header-1

Stichting Beheer

Stichting Beheer

Web_Stbeheer

De kerntaak van de Stichting tot Beheer van Huis Doorn is het als rentmeester behouden, beheren en presenteren van de rijkscollectie. Hiervoor is een vaste staf in dienst, onder leiding van een directeur. De Raad van Toezicht controleert en adviseert. Bij het uitoefenen van de diverse taken kan gerekend worden op de ondersteuning van ca. 180 vrijwilligers die georganiseerd zijn in de Stichting Vrienden van Huis Doorn en aangestuurd worden door een bestuur. Daarnaast werft de Stichting Vrienden ook financiële bijdragen in de vorm van donaties.

Missie
Huis Doorn is een monumentaal en uniek ensemble van een park, hoofdhuis, bijgebouwen en collectie. Het laat de bezoeker op een verrassende en actuele wijze kennismaken met de verworvenheden van het moderne Nederland in een Europese context en gebruikt daarbij de Eerste Wereldoorlog en de vorstelijke hofcultuur als spiegel.

Visie
Huis Doorn hanteert altijd drie kernbegrippen bij de presentatie van het ensemble en de collectie: behouden – begrijpen – beleven. Wij willen dat de bezoeker het oude monarchistische Europa beleeft en begrijpt hoe hieruit na veel strijd het moderne Europa is voortgekomen.

Publicaties
Huis Doorn Jaarverslag 2016
Huis Doorn Jaarrekening 2016
ANBI-status

Vaste staf Stichting Beheer Huis Doorn
- de heer drs. H.H. Sietsma MPA (directeur, bestuurder ad interim)
- de heer F.M. Louhenapessy MA (hoofd bedrijfsvoering)
- de heer drs. C.J. van der Bas (conservator)  
- mevrouw drs. W. Landewé - van Veen (conservator)
- mevrouw A. Van Meel (marketing en communicatie)
- de heer J. Simonis (huismeester)
- mevrouw L.E. Van Veenstra (secretariaat)

Raad van Toezicht Stichting Beheer Huis Doorn
- de heer W.I.I. van Beek (voorzitter)
- mevrouw F.D. de Beaufort
- mevrouw dr. H.H. Pijzel-Domisse
- de heer drs. J.W. van Oostrum
- de heer E. Kronenburg

Raad van Advies projecten Eerste Wereldoorlog
- de heer dr. Th. von der Dunk
- mevrouw D. von Fleming - Doertenbach
- mevrouw prof. dr. B. de Graaf
- de heer prof. dr. W. Klinkert
- de heer A. Kruft
- de heer dr. R. van Meeteren
- de heer R. Nederlof