Geopend op
Dinsdag - Vrijdag 13 - 17 
Zaterdag - Zondag 12 - 17

header-1

'Op de Vlucht!' geprolongeerd

'Op de Vlucht!' geprolongeerd

Vluchtelingen-1

Nog nooit zijn er wereldwijd zoveel mensen van huis en haard verdreven, op de
vlucht voor oorlog of onderdrukking. Maar vluchtelingen zijn van alle tijden!

Op 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland blijft neutraal
maar in het buurland België woedt een hevige strijd. Naar schatting vluchten één
miljoen Belgen naar Nederland. In oktober 1914 wordt Nederland geconfronteerd
met een opvangprobleem waarmee Europa nu worstelt. Maar vluchtelingen komen
tegenwoordig niet meer uit een buurland maar uit verre continenten. Ze zijn
opgegroeid in een andere cultuur en hebben een andere geloofsovertuiging.

In de expositie ‘Op de vlucht!’ wordt het huidige vluchtelingenvraagstuk vergeleken
met de situatie in 1914 - 1918. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen toen
en nu? Kan de geschiedenis ons iets leren?